درباره ما

غول‌بچه پلتفرم ارائه بازی‌های HTML5 و یکی از سرویس‌های استدیو بازی سازی شاه‌غول است که با هدف ایجاد سرگرمی و دسترسی راحت‌تر به بازی‌های این استدیو ساخته شده است.

این استدیو علاوه بر سرویس غول‌بچه بر تولید بازی‌های فردی و گروهی تمرکز دارد، بازی‌هایی که علاوه بر سرگرمی، خانواده و دوستان را کنار هم جمع می‌کند تا زمینه همگرایی خانواده‌ را ضمن سپری کردن اوقات فراغت فراهم کند.