سیاست حفظ حریم خصوصی

کاربران جهت ثبت نام می‌بایست شماره تلفن همراه خود را وارد کنند، تا در صورت برنده شدن و ثبت رکورد در لیگ‌ها برای دریافت جایزه با آنها تماس حاصل شود.

در صورتی که اطلاعاتی محرمانه دارید از قرار دادن آن در محیط نرم‌افزار "بازی‌خان" و به اشتراک گذاری آن با سایر کاربران خودداری نمایید.

این مجموعه مسئولیت سوء استفاده از این اطلاعات را نمی‌پذیرد.

شماره تلفن‌های کاربران در نرم‌افزار "بازی‌خان" برای عموم قابل مشاهده نمی‌باشد.

این مجموعه اطلاعات تماس کاربران را به هیچ شخص یا گروه یا شرکت دیگری فاش نمی‌کند.

اطلاعات اعضاء بغیر از آن قسمت از اطلاعات که بطور معمول توسط نرم‌افزار "بازی‌خان" قابل مشاهده می‌باشد، محرمانه نگهداری می‌شود.

اعضاء مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه مملکتی، اطلاعات محرمانه اشخاص دیگر، مطالب نفرت آمیز، مطالب غیر اخلاقی و غیر قانونی و مطالب مخالف با شئونات اسلامی برروی این نرم‌افزار "بازی‌خان" نیستند.

این مجموعه مسئولیتی را در مورد از بین رفتن اطلاعات قرار گرفته روی نرم‌افزار نمی‌پذیرد.

این مجموعه خود را مجاز به کنترل مطالبی که بطورعمومی بر روی نرم‌افزار "بازی‌خان" قرار داده شوند می‌داند ولی خود را ملزم به این مسئله نمیداند.

مسئولیت کلی مطالب قرارداده شده روی نرم‌افزار "بازی‌خان" به عهده عضو ارائه دهنده اطلاعات است.